Dažniausiai užduodami klausimai

Sukurta 2020.03.19 / Atnaujinta 2020.04.02 10:19
 • Ar Lietuvos piliečiai gali patekti į Lietuvą karantino metu?
  Lietuvos piliečiams sugrįžti galimybės kasdien mažėja, tačiau į Lietuvą jie yra įleidžiami.

  Nuo balandžio 4 d. 00:00 val.:
  • draudžiama į Lietuvą keleiviniais laivais (keltais) gabenti keleivius ir jų lengvuosius asmeninės paskirties automobilius, išskyrus kelto maršrutą Kylis-Klaipėda-Kylis arba turint Vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto asmens leidimą.
  skrydžiai keleiviams vežti į ir iš Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti pagal susisiekimo ministro pavedimą, atsižvelgiant į užsienio reikalų ministro teikimą.

  Leidimai išimties tvarka galėtų būti suteikiami reisams ir skrydžiams, pavieniai asmenys dėl leidimo kreiptis negali.

  Specialių užsakomųjų Vyriausybės skrydžių daugiau organizuoti neplanuojama. Pavieniais atvejais Lietuvos piliečiai gali būti repatrijuojami iš užsienio valstybių, jei ES šalys organizuotų bendrą piliečių repatrijavimą.

 • Ar bus organizuojamas piliečių, įstrigusių užsienyje, pargabenimas?
  Specialių užsakomųjų Vyriausybės skrydžių daugiau organizuoti neplanuojama. Išimtis planuojama taikyti atsižvelgiant į humanitarinę situaciją geografiškai nutolusiose pasaulio valstybėse, jei iš jų būtų organizuojami bendri Europos Sąjungos repatrijavimo skrydžiai. Tokiu atveju Lietuvos diplomatinės atstovybės susisieks su užsiregistravusiais ir patvirtinusiais įsipareigojimą Lietuvoje privalomai izoliuotis piliečiais ir informuos apie tokių skrydžių galimybes.

  Piliečiams, šiuo metu esantiems Europos Sąjungos, Šengeno erdvės šalyse ir Jungtinėje Karalystėje, repatrijavimo skrydžių daugiau nebus organizuojama, tačiau jiems vis dar lieka galimybė į Lietuvą grįžti keleiviniais keltais iš Kylio į Klaipėdą, taip pat lengvaisiais automobiliais per Saločių–Grenstalės sienos kirtimo punktą.

  Nepasinaudojusiems ar negalėjusiems pasinaudoti organizuotomis grįžimo galimybėmis šiuo metu užsienyje esantiems Lietuvos piliečiams primygtinai rekomenduojame likti buvimo šalyje iki karantino pabaigos, sekti vietos institucijų informaciją ir laikytis jų nurodymų.

  Specialių užsakomųjų Vyriausybės skrydžių daugiau organizuoti neplanuojama. Pavieniais atvejais Lietuvos piliečiai gali būti repatrijuojami iš užsienio valstybių, jei ES šalys organizuotų bendrą piliečių repatrijavimą.


 • Ar tebevyksta piliečių registracija Lietuvos atstovybėse?
  Piliečių, neturinčių galimybių savarankiškai grįžti į Lietuvą registracija atstovybėse baigta 2020 m. kovo 17 d. 18:00 val. Lietuvos laiku.

  Jei esate užsienio valstybėje ir Jums reikalinga neatidėliotina konsulinė pagalba, kreipkitės į buvimo šalies atstovybę elektroniniu paštu. Elektroninio pašto adresą rasite http://keliauk.urm.lt/lt/embasycontacts.

  Atkreipiame dėmesį, kad dėl daugelyje valstybių įvestų apribojimų ambasadose yra pasikeitusi konsulinių paslaugų teikimo tvarka ir apimtis. Daugiau informacijos teiraukitės konkrečioje ambasadoje.

  Lietuvos atstovybės užsienyje ir toliau teiks konsulinę pagalbą nukentėjusiems nuo nelaimingo atsitikimo, nusikalstamos veikos ar ligos, pametus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ar pasibaigus jų galiojimo laikui. Jei esate užsienio valstybėje ir Jums reikalinga konsulinė pagalba, kreipkitės į buvimo šalies atstovybę elektroniniu paštu. Elektroninio pašto adresą rasite Keliauk.urm.lt.

 • Ar būtina kuo skubiau grįžti į Lietuvą, ar galima saugiai laukti kur nors užsienyje iki atostogų pabaigos?
  Šiuo metu galimybės grįžti į Lietuvą yra minimalios: tik keleiviniais keltais iš Kylio į Klaipėdą, taip pat lengvaisiais automobiliais per Saločių–Grenstalės sienos kirtimo punktą.

  Šiuo metu užsienyje esantiems Lietuvos piliečiams primygtinai rekomenduojame likti buvimo šalyje iki karantino pabaigos, sekti vietos institucijų informaciją ir laikytis jų nurodymų.


 • Ką daryti, jeigu nusprendus likti užsienio valstybėje ar nepavykstant grįžti dėl atšauktų skrydžių, baigiasi turimos vizos ar bevizio režimo terminas?
  Dėl vizos pratęsimo galimybių ar kitų su vizomis susijusių klausimų prašome kreiptis į konkrečios valstybės migracijos tarnybas ir buvimo šalies Lietuvos ambasadą.


 • Ar grįžęs į Lietuvą privalėsiu izoliuotis?
  Visi grįžusieji iš užsienio į Lietuvą turės privalomai izoliuotis 14 dienų.

  Išimtys taikomos užsienio valstybių piliečiams, tranzitu vykstantiems per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturintiems COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų, ir oficialių delegacijų nariams, diplomatams ir specialiuosiems kurjeriams, dirbantiems tranzitiniuose traukiniuose.

  Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis privaloma izoliacija nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau nei 14 dienų.


 • Ar galiu izoliuotis savo patalpose?
  Taip, jei jūsų izoliavimo vieta atitinka taisyklių reikalavimus. Taisykles rasite čia.

  Jei patalpos neatitinka reikalavimų, arba jei asmuo atsisakė pasirašyti sutikimą dėl izoliacijos, tai pat, kai pats asmuo išreiškia tokį norą, jis yra izoliuojamas jo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose. Tokiems asmenims yra užtikrinamas transportavimas į šias patalpas.

  Asmuo yra izoliuojamas savivaldybės (pagal patekimo į Lietuvą vietą) administracijos numatytose izoliavimo patalpose, jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvoje. Tokiems asmenims yra užtikrinamas transportavimas į šias patalpas.

  Daugiau apie izoliavimąsi skaitykite čia.


 • Kas gali atvykti į Lietuvą karantino metu?
  Lietuvos piliečiai į Lietuvą yra įleidžiami, tačiau sugrįžimo galimybės labai ribotos.

  Nuo balandžio 4 d. 00:00 val.:
  • draudžiama į Lietuvą keleiviniais laivais (keltais) gabenti keleivius ir jų lengvuosius asmeninės paskirties automobilius, išskyrus kelto maršrutą Kylis-Klaipėda-Kylis arba turint Vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto asmens leidimą.
  skrydžiai keleiviams vežti į ir iš Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti pagal susisiekimo ministro pavedimą, atsižvelgiant į užsienio reikalų ministro teikimą.

  Leidimai išimties tvarka galėtų būti suteikiami reisams ir skrydžiams, pavieniai asmenys dėl leidimo kreiptis negali.

  Karantino metu draudžiama atvykti užsieniečiams, išskyrus:

  • ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;
  • asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių;
  • NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius.

  14 dienų izoliacija atvykusiems yra privaloma.

  Taip pat leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos teritoriją, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (konvojų) iki tarptautinio sienos kirtimo punktų.


 • Ar užsienio pilietis, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, gali atvykti į Lietuvą karantino metu?
  Taip. Pagal Vyriausybės 2020-03-14 d. nutarimą Nr. 207, į Lietuvos Respublikos teritoriją karantino metu leidžiama atvykti užsieniečiams, kurie turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.


 • Ar galima išvykti iš Lietuvos karantino metu?
  Išvykti leidžiama tik tiems Lietuvos piliečiams, kurie dirba užsienyje ar pateikia dokumentus apie užsienio šalyje deklaruotą gyvenamąją vietą.

  Jums reikia turėti ir pasienio tikrinimo metu pateikti dokumentus, įrodančius, kad Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, arba į užsienio valstybę vykstama dirbti, t. y. tokiu atveju pateikiama užsienio valstybės išduota pažyma apie gyvenamosios vietos registraciją, darbo sutartis, komandiruotės įsakymas ir pan. Šiuos dokumentus reikia turėti su savimi ir pateikti tikrinimo metu.

  Ypatingais ir išimtiniais atvejais gali būti suteikiamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimas. Tada su argumentuotu prašymu reiktų kreiptis el. paštu [email protected] ir pateikti visus situaciją pagrindžiančius dokumentus. Gautą ir išsaugotą atsakymą reikia pareigūnams pateikti pasienio kontrolės punkte.
  Šiuo adresu reikia kreiptis tik tada, jei negalite įrodyti savo nuolatinės gyvenamosios vietos užsienyje, nedirbate ten, tačiau išvykimas yra būtinas ir neatidėliotinas, pvz. – artimo žmogaus mirtis, jums paskirtas privalomas gydymas užsienyje, numatyta operacija ir pan. Tokiu atveju el. paštu privalėsite pateikti ir tai įrodančius dokumentus, taip pat reiks nurodyti pasienio kontrolės punktą, per kurį ketinate išvykti iš Lietuvos.

  Daugiau informacijos apie judėjimą per sieną karantino metu rasite čia.


 • Gyvenu užsienyje, bet noriu atskristi į artimųjų laidotuves Lietuvoje. Ar galima pabūti Lietuvoje kelias dienas ir skristi atgal?
  Kol galioja karantinas, visi, atvykę iš užsienio, turi izoliuotis 14 dienų. Kol kas nenumatytos izoliavimosi pareigos išimtys.


 • Gyvenu ir dirbu Lietuvoje. Ar galiu išvykti išimties tvarką į užsienį į artimųjų laidotuves?
  Išvykti leidžiama tik tiems Lietuvos piliečiams, kurie dirba užsienyje ar pateikia dokumentus apie užsienio šalyje deklaruotą gyvenamąją vietą.

  Ypatingais ir išimtiniais atvejais gali būti suteikiamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimas. Tada su argumentuotu prašymu reiktų kreiptis el. paštu [email protected] ir pateikti visus situaciją pagrindžiančius dokumentus. Gautą ir išsaugotą atsakymą reikia pareigūnams pateikti pasienio kontrolės punkte.


 • Esu studentas užsienio valstybėje, ar galiu likti šioje šalyje?
  Įpareigojimo piliečiams grįžti į Lietuvą nėra. Įvertinkite, ar nuolat besikeičiančioje situacijoje jums saugiau grįžti į Lietuvą, ar, jei turite galimybių, pasilikti užsienio valstybėje. Dauguma valstybių, ypač Europoje, uždaro savo sienas, tad artimiausiu laikotarpiu grįžimas į Lietuvą bus vis sudėtingesnis.

 • Ar šiuo metu galima kirsti Lenkijos sieną privačiu transportu?
  Lenkijos Vyriausybė dėl epidemiologinės grėsmės nuo kovo 15 d. vidurnakčio uždarė savo sienas. Tai reiškia, kad įvedama sienų kontrolė, stabdomas tarptautinis oro ir geležinkelių susisiekimas. Užsieniečiai į šalį neįleidžiami.

 • Užsiimu siuntų gabenimu iš Anglijos. Ar galėsiu kirsti Lenkijos sieną?
  Įvedus apribojimus, į Lenkiją gali įvažiuoti Lenkijos piliečiai ir užsieniečiai, kurie:

  • Yra santuokoje su su Lenkijos piliečiu;
  • Yra Lenkijos piliečio nuolatinėje priežiūroje;
  • Turi Lenko kortą (Karta Polaka);
  • Turilaikino arba nuolatinio gyvenimo leidimą Lenkijoje;Turi leidimą dirbti Lenkijos teritorijoje;
  • Vairuoja krovininį transportą;
  • Yra asmenys, turintys diplomatinį statusą, arba jų šeimos nariai.

  Daugiau informacijos galite rasti čia.


 • Jeigu atskrisiu į Rygą / Taliną / Minską, ar automobiliu galėsiu kirsti Lietuvos sieną?
  Atvykti į Lietuvą galėsite tik per Kalvarija–Budzisko ir Saločiai–Grenstalė tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus.


 • Jei atskrisiu į Rygą / Taliną, kaip man grįžti iš Latvijos / Estijos?
  Iš Latvijos galite vykti nuosavais ar nuomuotais automobiliais, autobusais arba taksi. Atykti į Lietuvą galėsite tik per Saločiai–Grenstalė sienos perėjimo punktą.


 • Dirbu / gyvenu užsienyje. Ar galėsiu išvykti?
  Taip, jei su savimi turėsite ir pasienio tikrinimo metu pateiksite darbo santykius (darbo sutartis, komandiruotės įsakymas ir pan.) arba deklaruotą gyvenamąją vietą užsienyje įrodančius dokumentus.


 • Mano sutuoktinis – ne Lietuvos pilietis. Ar jis gali atvykti į Lietuvą?
  Ne, jei jis nepriklauso šioms išimtinėms užsieniečių grupėms, kurioms leidžiama atvykti į Lietuvą:

  • ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius krovinių vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius krovinių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;
  • asmenys, turintys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • asmenys, turintys imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių;
  • NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantys asmenys ir juos aptarnaujantis personalas bei jų šeimos nariai.


 • Ar galėsiu grįžti į Lietuvą balandžio pabaigoje / gegužę ir kokiu būdu?
  Nuo balandžio 4 d. 00:00 val.:

  • draudžiama į Lietuvą keleiviniais laivais (keltais) gabenti keleivius ir jų lengvuosius asmeninės paskirties automobilius, išskyrus kelto maršrutą Kylis-Klaipėda-Kylis arba turint Vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto asmens leidimą.

  skrydžiai keleiviams vežti į ir iš Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti pagal susisiekimo ministro pavedimą, atsižvelgiant į užsienio reikalų ministro teikimą.

  Leidimai išimties tvarka galėtų būti suteikiami reisams ir skrydžiams, pavieniai asmenys dėl leidimo kreiptis negali.