Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.07.28 / Atnaujinta 2019.08.19 13:00

Konsulinio mokesčio tarifai už konsulinių veiksmų atlikimą eurais (EUR) ir Danijos kronomis (DKK):

Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

20 EUR

149 DKK

Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:

 • Šengeno vizos

60 EUR

448 DKK

 • nacionalinės vizos (D)

60 EUR

448 DKK

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:

 • dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

50 EUR

374 DKK

 • dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą

25 EUR

187 DKK

 • dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

60 EUR

448 DKK

Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

100 EUR

747 DKK

Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

100 EUR

747 DKK

Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille):

 • dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) Užsienio reikalų ministerijoje

10 EUR už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)

75 DKK už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)

 • dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje

20 EUR už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)

149 DKK už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)

Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:

santuokos įregistravimą

100 EUR

747 DKK

civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą

5 EUR

 37 DKK

daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191 išdavimą 5 37 DKK

Už atliekamus notarinius veiksmus:

 • sandorių patvirtinimą

30 EUR

224 DKK

- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą

10 EUR už puslapį

75 DKK už puslapį

 • parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

10 EUR

75 DKK

- dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį)

30 EUR

224 DKK

- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

30 EUR

224 DKK

 • asmeninio testamento priėmimą saugoti

50 EUR

374 DKK

 • dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

30 EUR

224 DKK

 • jūrinio protesto priėmimą

100 EUR

747 DKK

 • dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą

10 EUR

75 DKK

Už konsulinės pažymos išdavimą

30 EUR

224 DKK

Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

20 EUR

149 DKK

Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą

50 EUR

374 DKK

Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą

30 EUR per mėnesį

224 DKK per mėnesį

Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

 • iki 115 eurų vertės

15 EUR

112 DKK

 • daugiau kaip 115 eurų vertės

20 EUR

149 DKK

Už sandorių ar pareiškimų surašymą

50 EUR

374 DKK

Už laikino paso išdavimą 50 EUR 374 DKK

Pastabos:

 • Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).
 • Išvažiuojamųjų konsulinių misijų metu konsulinis mokestis nedidinamas.
 • Konsulinis mokestis sumokamas grynaisiais pinigais, banko čekiu arba mokėjimo pavedimu į konsulinių įstaigų užsienyje atidarytas sąskaitas prieš atliekant konsulinius veiksmus.
 • Konsulinio mokesčio permoka grąžinama, jeigu prašymas ją grąžinti pateikiamas ne vėliau kaip per 5 metus nuo mokesčio sumokėjimo.
 • Konsulinio mokesčio permoka užsienyje grąžinama po to, kai mokėtojas pateikia konsulinei įstaigai, kuriai sumokėtas mokestis, prašymą ją grąžinti ir dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas.

Naujienlaiškio prenumerata